Funkcija EqualUnoObjects

Vrne Res, če navedena Basic Uno predmeta predstavljata isto instanco predmeta Uno.

Skladnja:

EqualUnoObjects( oObj1, oObj2 )

Vrnjena vrednost:

Bool

Primer:


  ' Kopija predmetov -> ista instanca
  oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )
  oIntro2 = oIntrospection
  print EqualUnoObjects( oIntrospection, oIntro2 )
  ' Kopiraj strukture kot vrednosti -> nova instanca
  Dim Struct1 as new com.sun.star.beans.Property
  Struct2 = Struct1
  print EqualUnoObjects( Struct1, Struct2 )

Podprite nas!