Funkcija EqualUnoObjects

Vrne True, če navedeni spremenljivki Basic predstavljata isto instanco predmeta UNO.

Skladnja:

EqualUnoObjects(oObj1, oObj2)

Parametri:

oObj1, oObj2: spremenljivki, ki bosta preizkušeni.

Vrnjena vrednost:

Bool

Primer:

Spodnji primer vrne True, saj sta tako oDoc kot ThisComponent sklica na isti predmet:


  Dim oDoc as Object
  oDoc = ThisComponent
  MsgBox EqualUnoObjects(oDoc, ThisComponent) ' True
 

Spodnji primer vrne False, saj dodelitev ustvari kopijo izvirnega predmeta. Zato se Struct1 in Struct2 sklicujeta na različni instanci predmeta.


  Dim Struct1 as new com.sun.star.beans.PropertyValue
  Dim Struct2 as Variant
  Struct1.Name = "John"
  Struct2 = Struct1
  MsgBox EqualUnoObjects(Struct1, Struct2) ' False
  Struct2.Name = "Judy"
  MsgBox Struct1.Name ' John
  MsgBox Struct2.Name ' Judy
 

Podprite nas!