Funkcija HasUnoInterfaces

Preveri, če predmet Basic Uno podpira določene vmesnike Uno.

Vrne Res, če se vse navedene vmesnike Uno podpira, sicer pa Ni Res.

Skladnja:

HasUnoInterfaces( oPreizkus, Ime-Vmesnika-Uno 1 [, Ime-Vmesnika-Uno 2, ...])

Vrnjena vrednost:

Bool

Parametri:

oPreizkus: predmet v Basic Uno, ki ga želite preveriti.

Ime-Vmesnika-Uno: seznam Imen za vmesnike Uno.

Primer:


    bHas = HasUnoInterfaces( oTest, "com.sun.star.beans.XIntrospection" )

Podprite nas!