Funkcija DimArray

Vrne polje vrste Variant.

Skladnja:


DimArray(seznamArgumentov)

Glej tudi Array.

Če je klic brez parametrov, se generira prazno polje (kot Dim A(), kar je isto kot zaporedje dolžine 0 v Uno). Če so parametri na razpolago, se za vsak parameter generira dimenzija.

Parametri:

SeznamArgumentov: seznam poljubne dolžine z argumenti, ki so ločeni z vejicami.

Kode napak:

9 Kazalo je izven določenega obsega

Primer:


    a = DimArray( 2, 2, 4 ) ' je isto kot DIM a( 2, 2, 4 )

Podprite nas!