Funkcija Array

Vrne vrsto Variant s podatkovnim poljem.

Skladnja:


Array (seznam argumentov)

Glej tudi DimArray.

Parametri:

Seznam argumentov: Seznam poljubne dolžine z argumenti, ki so ločeni z vejicami.

Primer:


    Dim A As Variant
    A = Array("Tinček","Tonček","Makalonček")
    Msgbox A(2)

Podprite nas!