Funkcija Array

Vrne vrsto Variant s podatkovnim poljem.

Skladnja:


    Array(seznamArgumentov)
  

Glej tudi DimArray.

Parametri:

SeznamArgumentov: seznam poljubne dolžine z argumenti, ki so ločeni z vejicami.

Primer:


    Dim A As Variant
    A = Array("Fred","Tom","Bill")
    Msgbox A(2)
  

Podprite nas!