Funkcija FindPropertyObject

Omogoča, da predmet med izvajanjem adresiramo prek niza z njegovim imenom.

Naslednji ukaz:


MyObj.Prop1.Command = 5

odgovarja bloku ukazov:


Dim ObjVar as Object
Dim ObjProp as Object
ObjName As String = "MyObj"
ObjVar = FindObject( ObjName As String )
PropName As String = "Prop1"
ObjProp = FindPropertyObject( ObjVar, PropName As String )
ObjProp.Command = 5

Tako se lahko imena ustvarja dinamično med delovanjem programa. Primer:

"TextEdit1" do "TextEdit5" v zanki, da pridemo do imen za pet kontrolnikov.

Poglejte tudi: FindObject

Skladnja:


FindPropertyObject( ObjVar, PropName As String )

Parametri:

VarPredmet: Spremenljivka vrste Object, ki jo želite dinamično definirati med izvajanjem.

ImeLastnosti:Niz, ki določa ime lastnosti, na katero bi se hoteli med izvajanjem programa sklicevati.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

12 Nedefinirana spremenljivka

14 Neveljaven parameter

52 Neveljavno ime ali številka datoteke

57 Vhodno/izhodna napaka naprave

Podprite nas!