Funkcija FindObject

Omogoča, da predmet med izvajanjem adresiramo prek niza z njegovim imenom.

Naslednji ukaz:


MyObj.Prop1.Command = 5

odgovarja bloku ukazov:


Dim ObjVar as Object
Dim ObjProp as Object
ObjName As String = "MyObj"
ObjVar = FindObject( ObjName As String )
PropName As String = "Prop1"
ObjProp = FindPropertyObject( ObjVar, PropName As String )
ObjProp.Command = 5

Tako se lahko imena ustvarja dinamično med delovanjem programa. Primer:

"TextEdit1" do "TextEdit5" v zanki, da pridemo do imen za pet kontrolnikov.

Poglejte tudi: FindPropertyObject

Skladnja:


FindObject( ObjName As String )

Parametri:

ImePredmeta: Niz, ki določa ime predmeta, na katerega bi se hoteli med izvajanjem programa sklicevati.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

12 Nedefinirana spremenljivka

Podprite nas!