Ukaz Set

Postavi sklic predmeta na spremenljivko.

Skladnja:

Diagram ukaza Set


  [Set] spremenljivka = [New] predmet

Parametri:

Spremenljivka: spremenljivka ali lastnost, ki zahteva sklic na predmet.

izraz: izračunljiva kombinacija pojmov, kot so formula, lastnost predmeta in metoda.

Predmet: predmet, na katerega se spremenljivka sklicuje.

Nothing – spremenljivki dodelite Nothing, če želite odstraniti predhodno dodelitev.

note

Ključna beseda Set ni obvezna. Nothing je privzeta vrednost za predmete.


Primer:


Sub ExampleSet
  Dim obj As Object
  Set obj = ThisComponent
  Print obj.Title
 
  obj = New com.sun.star.beans.PropertyValue
  With obj
    .Name = "key" : .Value = 594.34
    Print .Name, .Value
  End With
End Sub
tip

New ustvari predmete UNO ali predmete razrednih modulov, preden jih dodelimo spremenljivki.


Podprite nas!