Funkcija TypeName; funkcija VarType

Vrne besedilni niz ali numerično vrednost, ki vsebuje informacijo o vrsti spremenljivke.

Skladnja:


 TypeName (Varname As Variant) As String
 VarType (Varname As Variant) As Integer

Vrnjena vrednost:

Parametri:

Imespremenljivke: ime spremenljivke, za katero želite ugotoviti vrsto.

Vrnjene so lahko naslednje vrednosti:

Vrednosti
TypeName

Poimenovana
konstanta

VarType
values

Vrsta spremenljivke

…()

8192

Spremenljivka vrste Array (polje spremenljivk)

Boolean

11

Spremenljivka vrste Boolean

Byte

17

Spremenljivka vrste Byte

Date

V_DATE

7

Spremenljivka vrste Date (datum/čas)

Currency

V_CURRENCY

6

Spremenljivka vrste Currency (valuta)

Double

V_DOUBLE

5

Spremenljivka vrste Double (plavajoča vejica z dvojno natančnostjo)

Error

11

Spremenljivka vrste Error (napaka)

Integer

V_INTEGER

2

Spremenljivka vrste Integer (celo število)

Long

V_LONG

3

Spremenljivka vrste Long (dolgo celo število)

Object

9

Spremenljivka vrste Object (predmet)

Single

V_SINGLE

4

Spremenljivka vrste Float (plavajoča vejica z enojno natančnostjo)

String

V_STRING

8

Spremenljivka vrste String (besedilni niz)

Variant

12

Spremenljivka vrste Variant (vsebuje vse vrste, navedene v definiciji).

Empty

V_EMPTY

0

Neinicializirana spremenljivka vrste Variant,

Null

V_NULL

1

Ni veljavnih podatkov


Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


 Sub TypeName_VarType_example
  Const __Object=9, __Error=10, __Boolean=11, __Variant=12, __Byte=17, _
   __Array = 8192, aText = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur …"
  Dim int16 As Integer, int32() As Long  ' V_INTEGER, V_LONG
  Dim flt32!,      flt64() As Double ' V_SINGLE,  V_DOUBLE
  Dim curr@,       dat3 As Date   ' V_CURRENCY, V_DATE
  Dim strng() As String, objct() As Object ' V_STRING,  …
  Dim bool As Boolean,  unkwn(), byt3 As Byte ' …,   V_EMPTY, …
  Dim table(-3 To 5)
  MsgBox _
   TypeName(int16) &" "& Vartype(int16) &" "& V_INTEGER    &" "& Chr(13) &_
   TypeName(int32) &" "& Vartype(int32) &" "& V_LONG+__Array  &" "& Chr(13) &_
   TypeName(flt32) &" "& VarType(flt32) &" "& V_SINGLE     &" "& Chr(13) &_
   TypeName(flt64) &" "& VarType(flt64) &" "& V_DOUBLE+__Array &" "& Chr(13) &_
   TypeName(dat3) &" "& VarType(dat3) &" "& V_DATE      &" "& Chr(13) &_
   TypeName(curr) &" "& VarType(curr) &" "& V_CURRENCY    &" "& Chr(13) &_
   TypeName(atext) &" "& VarType(aText) &" "& V_STRING     &" "& Chr(13) &_
   TypeName(strng) &" "& VarType(strng) &" "& V_STRING+__Array &" "& Chr(13) &_
   TypeName(objct) &" "& VarType(objct) &" "& __Object+__Array &" "& Chr(13) &_
   TypeName(unkwn) &" "& VarType(unkwn) &" "& V_EMPTY     &" "& Chr(13) &_
   TypeName(bool) &" "& VarType(bool) &" "& __Boolean    &" "& Chr(13) &_
   TypeName(varnt) &" "& VarType(varnt) &" "& V_EMPTY     &" "& Chr(13) &_
   TypeName(table) &" "& VarType(table) &" "&__Variant+__Array &" "& Chr(13) &_
   TypeName(byt3) &" "& VarType(byt3) &" "& __Byte      _
   .. »Vrste podatkov v LibreOffice Basic«
  Msgbox "TypeName(table): "&TypeName(table) &Chr(13)& _
   "VarType(table)="&Vartype(table) _
   .. »Polje vrednosti spremenljivk Variant«
 End Sub ' TypeName_VarType_example

Podprite nas!