Ukaz Static

Deklarira spremenljivko ali polje na ravni procedure (to je znotraj podprograma ali funkcije) tako, da se vrednost spremenljivke ali polje ohrani, ko program podprogram ali funkcijo zapusti. Veljajo tudi konvencije za ukaz Dim.

Ikona opozorila

Ukaza Static ni mogoče uporabljati za definiranje spremenljivih polj. Polja morajo imeti fiksno velikost.


Skladnja:


Static ImeSpr [(začetek To konec)] [As SprVrsta], ImeSpr2 [(začetek To konec)] [As SprVrsta], ...

Primer:


Sub ExampleStatic
Dim iCount As Integer, iResult As Integer
  For iCount = 0 To 2
    iResult = InitVar()
  Next iCount
  MsgBox iRezultat, 0,"Odgovor je"
End Sub
 
' Funkcija za inicializacijo statične spremenljivke
Function InitVar() As Integer
  Static iInit As Integer
  Const iMinimum as Integer = 40 ' minimalna vrednost funkcije
  If iInit = 0 Then ' preveriti, da ni že inicializirana
    iInit = iMinimum
  Else
    iInit = iInit + 1
  End If
  InitVar = iInit
End Function

Podprite nas!