Ključna beseda Global

Dimenzionira spremenljivko ali polje na ravni modula (to je izven podprograma ali funkcije) tako, da je spremenljivka ali polje veljavno v vseh knjižnicah in modulih.

Skladnja:


Global ImeSpr [(začetek To konec)] [As SprVrsta][, ImeSpr2 [(začetek To konec)] [As SprVrsta][,...]]

Primer:


Global iGlobalVar As Integer
Sub ExampleGlobal
    iGlobalVar = iGlobalVar + 1
    MsgBox iGlobalVar
End Sub

Podprite nas!