Ukaz Public

Dimenzionira spremenljivko ali polje na ravni modula (to je izven podprograma ali funkcije) tako, da je spremenljivka ali polje veljavno v vseh knjižnicah in modulih.

Skladnja:


Public ImeSpr [(začetek To konec)] [As SprVrsta][, ImeSpr2 [(začetek To konec)] [As SprVrsta][,...]]

Primer:


Public iPublicVar As Integer
Sub ExamplePublic
    iPublicVar = iPublicVar + 1
    MsgBox iPublicVar
End Sub

Podprite nas!