Ukaz Option VBASupport

Določa, da bo LibreOffice Basic podprl nekatere ukaze, funkcije in predmete VBA.

warning

Ta ukaz moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


note

Podpora za VBA ni popolna, vendar pokriva velik del vzorcev pogoste rabe.


warning

Če je vključena podpora za VBA, so funkcije, argumenti in vrnjene vrednosti LibreOffice Basic enake kot pri istovrstnih funkcijah VBA. Če podpora ni omogočena, lahko funkcije LibreOffice Basic sprejemajo drugačne argumente in vračajo drugačne vrednosti od tistih pri istovrstnih funkcijah VBA.


Skladnja:

Option VBASupport {1|0}

Parametri:

1: Omogočite podporo VBA v LibreOffice

0: Onemogočite podporo VBA

Primer:


Option VBASupport 1
Sub ExampleVBA
    Dim sVar As Single
    sVar = Worksheets("Sheet1").Range("A1")
    Print sVar
End Sub

Podprite nas!