Ukaz Option Explicit

Določa, da je potrebno vse spremenljivke v programskem kodu eksplicitno deklarirati z ukazom Dim.

Skladnja:

Option Explicit

Parametri:

warning

Ta ukaz moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Primer:


Option Explicit
Sub ExampleExplicit
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    For i% = 1 to 10 ' To povzroči napako pri izvajanju
        Rem
    Next i%
End Sub

Podprite nas!