Ukaz Let

Priredi spremenljivki vrednost.

Skladnja:

Diagram ukaza Let


[Let] variable = expression

Parametri:

spremenljivka: spremenljivka, ki ji želite dodeliti vrednost. Vrednost in vrsta spremenljivke se morata skladati.

Ikona opombe

Kot je to pri večini dialektov BASIC, je ključna beseda Let neobvezna.


Primer:


Sub ExampleLet
Dim sText As String
    Let sText = "Las Vegas"
    MsgBox Len(sBesedilo) ' vrne 11
End Sub

Podprite nas!