Funkcija Ubound

Vrne zgornjo mejo polja.

Skladnja:


UBound (ImePolja [, Dimenzija])

Vrnjena vrednost:

Long

Parametri:

ImePolja: Ime polja, za katerega želite zgornjo (Ubound) ali spodnjo mejo (LBound) njegove dimenzije.

[Dimenzija]: Celo število, ki pove, za katero dimenzijo želite zgornjo (Ubound) ali spodnjo mejo (LBound). Če je ne navedete, se privzame prva dimenzija.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

9 Kazalo je izven določenega obsega

Primer:


Sub VectorBounds
  Dim v(10 To 20) As String
  Print LBound(v()) ' 10
  Print UBound(v) ' 20
End Sub
 
Sub TableBounds
  Dim t(10 To 20,-5 To 70) As Currency
  Print LBound(t), UBound(t()) ' 10 20
  Print LBound(t(),2) ' -5
  Print UBound(t,2) ' 70
End Sub

Podprite nas!