Funkcija IsObject

Preizkusi, če je spremenljivka predmet in ne primitivna vrsta podatka, kot so datumi, števila, besedila. Funkcija vrne True (res je), če je spremenljivka predmet, sicer pa vrne False (ni res).

Skladnja:


IsObject(spr)

Vrnjena vrednost:

Logična vrednost

Parametri:

spr: poljubna spremenljivka, ki jo želite preizkusiti.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Naslednji predmeti vrnejo True:

warning

Podatkovne strukture vrnejo True, tudi če so prazne. Objektno definirane spremenljivke vrnejo True, tudi če niso inicializirane.


Podprite nas!