Funkcija IsObject

Preizkusi, če je spremenljivka predmet in ne primitivna vrsta podatka, kot so datumi, števila, besedila. Funkcija vrne True (res je), če je spremenljivka predmet, sicer pa vrne False (ni res).

Ta funkcija vrne True za naslednje vrste predmetov:

warning

Podatkovne strukture vrnejo True, tudi če so prazne. Objektno definirane spremenljivke vrnejo True, tudi če niso inicializirane.


Skladnja:

IsObject(var)

Vrnjena vrednost:

Logična vrednost

Parametri:

var: spremenljivka, ki bo preverjena.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Podprite nas!