Funkcija IsNumeric

Preizkusi, če je izraz število. Če je izraz število, funkcija vrne Res, drugače pa Ni res.

Skladnja:


IsNumeric (Spr)

Vrnjena vrednost:

Bool

Parametri:

Spr: poljuben izraz, ki ga želite preizkusiti.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleIsNumeric
Dim vVar As Variant
    vVar = "ABC"
    Print IsNumeric(sSpr) ' vrne Ni Res
    vVar = "123"
    Print IsNumeric(sSpr) ' vrne Res
End Sub

Podprite nas!