Funkcija IsEmpty

Preizkusi, če spremenljivka vrste Variant vsebuje vrednost Empty. Empty pomeni, da spremenljivka še ni bila inicializirana.

Skladnja:


IsEmpty (Spr)

Vrnjena vrednost:

Bool

Parametri:

Spr: Spremenljivka,ki jo želite preizkusiti. Če Variant vsebuje Empty, funkcija vrne res, drugače pa Ni res.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleIsEmpty
Dim sVar As Variant
    sVar = Empty
    Print IsEmpty(sVar) ' vrne Res (True)
End Sub

Podprite nas!