Funkcija IsDate

Preizkusi, ali je numerični izraz ali niz mogoče pretvoriti v spremenljivko vrste Date.

Skladnja:


IsDate (Izraz)

Vrnjena vrednost:

Boolean

Parametri:

Izraz: poljuben numerični izraz ali niz, ki ga želite preizkusiti. Če je izraz mogoče pretvoriti v datum, funkcija vrne Res, v nasprotnem primeru pa Ni res.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleIsDate
Dim sDateVar As String
    sDateVar = "12.12.1997"
    Print IsDate(sDateVar) ' True
    sDateVar = "12121997"
    Print IsDate(sDateVar) ' False
End Sub

Podprite nas!