Funkcija IsArray

Določa, ali je spremenljivka element polja.

Skladnja:


IsArray (Spr)

Vrnjena vrednost:

Boolean

Parametri:

Spr: poljubna spremenljivka, za katero hočete vedeti, ali je polje. Če je spremenljivka polje, bo funkcija vrnila Res, v nasprotnem primeru pa Ni res.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleIsArray
Dim sDatf(10) As String
    Print isarray(sdatf())
End Sub

Podprite nas!