Ukaz DefInt

Določi privzeto vrsto spremenljivke v skladu z obsegom znakov, če znak ali ključna beseda za deklaracijo vrste ni navedena.

Skladnja:


Defxxx obsegznakov1[, obsegznakov2[,...]]

Parametri:

Obsegznakov: črke, ki določajo obseg spremenljivk, katerim želite določiti privzeto vrsto podatkov.

xxx: ključna beseda, ki določa privzeto vrsto spremenljivke:

Ključna beseda: privzeta vrsta spremenljivke

DefInt: Integer

Primer:


' Definicije predpon za vrste spremenljivk:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v

Sub ExampleDefInt
    iCount=200 ' iCount je implicitna spremenljivka vrste integer
End Sub

Podprite nas!