Ukaz DefInt

Določi privzeto vrsto spremenljivke v skladu z obsegom znakov, če znak ali ključna beseda za deklaracijo vrste ni navedena.

Skladnja:

Diagram ukaza DefType


  {DefBool|DefCur|DefDate|DefDbl|DefErr|DefInt|DefLng|DefObj|DefStr|DefSng|DefVar} {char|char-char}[,...]
 

Parametri:

znak: znakovna predpona, ki deklarira privzeto vrsto podatkov spremenljivk.

znak-znak: obseg znakovnih predpon, ki deklarirajo privzeto vrsto podatkov spremenljivk.

Primer:


  ' definicije predpon za vrste spremenljivk:
  DefBool b
  DefCur c,l-m
  DefDate t
  DefDbl f
  DefErr e
  DefInt i-k,N
  DefLng x-z, D
  DefObj U, o-R
  DefSng w,a
  DefStr s
  DefVar V,g

 Sub ExampleDefInt
   iCount=200 ' iCount je implicitna spremenljivka vrste Integer
   Print kilos, Typename(number), VarType(Java) ' Rezultat: 0 Integer 2
 End Sub

Podprite nas!