Ukaz DefDate

Če znak ali ključna beseda za deklaracijo vrste nista navedena, lahko z ukazom DefDate določimo privzeto vrsto za spremenljivke na osnovi intervala črk.

Skladnja:

Diagram ukaza DefType


  {DefBool|DefCur|DefDate|DefDbl|DefErr|DefInt|DefLng|DefObj|DefStr|DefSng|DefVar} {char|char-char}[,...]
 

Parametri:

znak: znakovna predpona, ki deklarira privzeto vrsto podatkov spremenljivk.

znak-znak: obseg znakovnih predpon, ki deklarirajo privzeto vrsto podatkov spremenljivk.

Primer:


  ' definicije predpon za vrste spremenljivk:
  DefBool b
  DefCur c,l-m
  DefDate t
  DefDbl f
  DefErr e
  DefInt i-k,N
  DefLng x-z, D
  DefObj U, o-R
  DefSng w,a
  DefStr s
  DefVar V,g

 Sub ExampleDefDate
   tDate=Date ' tDate je implicitna spremenljivka vrste date
   Print VarType(tea), train, TypeName(timedate), IsDate(tick) ' Izpiše: 7 00:00:00 Date True
 End Sub

Podprite nas!