Funkcija CStr

Pretvori poljuben numeričen izraz v niz.

Skladnja:


CStr (Izraz)

Vrnjena vrednost:

String

Parametri:

Izraz: poljuben niz ali numerični izraz, ki ga želite pretvoriti.

Vrste izrazov in rezultati pretvorb

Boolean :

Niz, ki ima vrednost True ali False.

Date :

Niz, ki vsebuje datum in čas.

Null :

Napaka med izvajanjem.

Empty :

Niz brez znakov.

Any :

Odgovarjajoče število kot niz.


Ničle na koncu števila v plavajoči vejici v vrnjeni niz niso vključene.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleCSTR
Dim sVar As String
  MsgBox CDbl(1234.5678)
  MsgBox CInt(1234.5678)
  MsgBox CLng(1234.5678)
  MsgBox CSng(1234.5678)
  sVar = CStr(1234.5678)
  MsgBox sVar
End Sub

Podprite nas!