Funkcija CSng

Spremeni poljuben niz ali numerični izraz v vrsto Single.

Skladnja:


CSng (Izraz)

Vrnjena vrednost:

Single

Parametri:

Izraz: poljuben niz ali numerični izraz, ki ga želite pretvoriti. Nizi, ki jih želite pretvoriti, morajo predstavljati število, napisano kot običajno besedilo ("123,5") v obliki, ki jo operacijski sistem privzema za števila.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleCSNG
    MsgBox CDbl(1234.5678)
    MsgBox CInt(1234.5678)
    MsgBox CLng(1234.5678)
    MsgBox CSng(1234.5678)
End Sub

Podprite nas!