Funkcija CLng

Spremeni poljuben niz ali numerični izraz v dolgo celo število.

Skladnja:


CLng(Izraz As Variant) As Long

Vrnjena vrednost:

Long

Parametri:

Expression (angl. izraz): poljuben niz ali numerični izraz, ki ga želite pretvoriti. Nizi, ki jih želite pretvoriti, morajo biti zapisani s piko ».« kot decimalnim ločilom in vejico »,« kot ločilom tisočic (npr. 123,456.78), kar se najverjetneje razlikuje od trenutnih jezikovnih nastavitev v LibreOffice .

Če leži izraz izven veljavnega obsega dolgega celega števila (med -2.147.483.648 in 2.147.483.647), LibreOffice Basic vrne napako prekoračitve.

Ta funkcija necela števila vedno zaokroža na najbližje celo število.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:

Številski izrazi so prikazani v skladu z nastavitvami jezika LibreOffice:


Sub ExampleCountryConvert
  MsgBox CDbl(1234.5678) ' 1234,5678
  MsgBox CInt(1234.5678) ' 1235
  MsgBox CLng(1234+5678) ' 6912
  MsgBox CSng(1234.5678) ' 1234,567749023

  MsgBox CDbl(expression := 5678.1234) ' 5678,1234
  MsgBox CInt(expression := 5678.1234) ' 5678
  MsgBox CLng(expression := 5678+1234) ' 6912
  MsgBox CSng(expression := 5678.1234) ' 5678,123535156
End Sub

Podprite nas!