Funkcija CDate

Spremeni poljuben niz ali numerični izraz v datum.

Skladnja:


CDate (izraz)

Vrnjena vrednost:

Date

Parametri:

Izraz: poljuben niz ali numerični izraz, ki ga želite pretvoriti.

Kadar pretvorite niz, morajo biti datumi in časi zapisani v enem od definiranih vzorcev datuma za vašo krajevno nastavitev (glejte – Jeziki in področne nastavitve – Splošno) ali v zapisu datuma po standardu ISO (trenutno je podprt le zapis ISO z vezaji, npr. »2012-12-31«). V numeričnih izrazih predstavljajo vrednosti levo od decimalne vejice datum od 31. decembra 1899 dalje. Vrednosti desno od decimalne vejice predstavljajo čas.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


  Sub ExampleCDate
      MsgBox cDate(1000.25) ' 09.26.1902 06:00:00
      MsgBox cDate(1001.26) ' 09.27.1902 06:14:24
  End Sub

Podprite nas!