Funkcija Cbool

Spremeni primerjavo med nizi ali števili v Boolov izraz, ali pa spremeni en sam numerični izraz v Boolov izraz.

Skladnja:


CBool (Izraz1 {= | <> | < | > | <= | >=} Izraz2) ali CBool (Število)

Vrnjena vrednost:

Bool

Parametri:

Izraz1, Izraz2: poljubna niza ali numerična izraza, ki ju želite primerjati. Če se izraza skladata, bo funkcija CBool vrnila True, v nasprotnem primeru pa False.

Število: poljuben numerični izraz, ki ga želite pretvoriti. Če ima izraz vrednost 0, funkcija vrne False, drugače pa True.

Naslednji primer uporabi funkcijo CBool, da izračuna vrednost, ki jo vrača funkcija Instr. Funkcija preverja, če se v stavku, ki ga je vnesel uporabnik, nahaja beseda »in«.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleCBool
Dim sText As String
  sBesedilo = InputBox("Prosimo, vtipkajte stavek:")
  ' Preverjamo, če se v stavku nahaja beseda »in«.
  ' namesto ukazne vrstice
  ' If Instr(Input, "in")<>0 Then...
  ' uporabimo funkcijo CBool takole:
  If CBool(Instr(sBesedilo, "in")) Then
    MsgBox "V stavku, ki ste ga vtipkali, se nahaja beseda »in«!"
  EndIf
End Sub

Podprite nas!