Funkcija CVar

Pretvori niz ali numerični izraz v variantni izraz.

Skladnja:


CVar(Izraz)

Vrnjena vrednost:

Variant.

Parameter:

Izraz: poljuben niz ali numerični izraz, ki ga želite pretvoriti.

Podprite nas!