Ukaz Type

Določite podatkovne strukture, ki niso del UNO.

Struktura Type je urejena zbirka podatkovnih polj, s katero je mogoče ravnati kot s posamičnim elementom.

Skladnja:

Diagram ukaza Type


     Type struct_name
       DataField1 As TypeName1
       DataField2 As TypeName2
       (...)
     End Type ' struct_name
   
Fragment polja

Fragment polja


   ( [[start To] end], .. )
  
Parametri

Začetek: spodnja meja dimenzij.

Konec: zgornja meja dimenzij.

Dodatne dimenzije polja označujemo z vejico (,).

fragment typename

Fragment primitivnih vrst podatkov


   {Boolean|Byte|Currency|Date|Double|Integer|Long|Object|Single|String|Variant}
  
note

Razširjene vrste, kot so strukture ukazov Type, predmeti UNO ali predmeti razrednih modulov ClassModule, so veljavna imena vrst.


fragment char

Znaki za deklaracije vrste


   { % | & | ! | # | $ | @ }
  
note

Doseg strukture Type je enak dosegu strukture modula, ki mu pripada.


Primer:


     Type Customer
       Name1 As String
       City As String
     End Type ' Customer structure
     Sub setCustomer
       Dim oCustomer as New Customer
       oCustomer.Name1 = "The Document Foundation"
       oCustomer.City = "Berlin"
     End Sub
   
tip

Številčenja lahko ustvarite z definicijami ukaza Type. Za ilustracijo tega problema si oglejte Klicanje skriptov Python iz Basica.


Podprite nas!