Ukaz With

Nastavi predmet kot privzeti predmet. Če ni deklarirano drugo ime za predmet, se vse lastnosti in metode od tu dalje do ukaza End With tičejo tega predmeta.

Skladnja:

Diagram ukaza With


    With object
       [statements]
    End With

Parametri:

Uporabljajte With in End With, če uporabljate za en in isti predmet več zaporednih lastnosti in/ali metod.

tip

Gnezdenje ukazov With pomaga pri pisanju in branju programske kode Basic.


Podprite nas!