Funkcija Switch

Potrebuje zaporedje argumentov v obliki izraza, ki mu sledi vrednost. Funkcija Switch vrne vrednost, ki odgovarja izrazu, ki ga funkcija dobi kot parameter.

Skladnja:


Switch (Izraz1, Vrednost1[, Izraz2, Vrednost2[..., Izraz_n, Vrednost_n]]) As Variant

Parametri:

Funkcija Switch obdeluje izraze z leve proti desni, in potem vrne vrednost, ki odgovarja izrazu funkcije. Če izrazi in vrednosti ne nastopajo paroma, pride pri izvajanju do napake.

Izraz: Izraz, ki ga želite uporabiti.

Vrednost: Vrednost, ki jo želite vrniti, če je izraz Res.

V naslednjem primeru poskrbi funkcija Switch, da oznaka ustreza imenu, ki nastopa kot argument funkcije:

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleSwitch
Dim sGender As String
    sGender = GetGenderIndex( "John" )
    MsgBox sGender
End Sub
 
Function GetGenderIndex (sName As String) As String
    SpolPoImenu = Switch(sIme= "Jana", "ženski", sIme = "Janez", "moški")
End Function

Podprite nas!