Ukaz Stop

Stop zaustavi izvajanje programa v Basicu.

Skladnja:

Diagram ukaza Stop


Stop

Primer:


Sub ExampleStop
Dim iVar As Single
    iVar = 36
    Stop
    MsgBox Sqr(iVar)
End Sub

Podprite nas!