Ukaz Declare

Deklarira in definira podprogram v datoteki DLL, ki ga želite izvajati v LibreOffice Basic.

Glejte tudi: FreeLibrary

Skladnja:


Declare {Sub | Function} Ime Lib "ImeKnjižnice" [Alias "Vzdevek"] [Parameter] [As Vrsta]

Parametri:

Ime: Drugačno ime kot navedeno v DLL, za klic podprograma iz LibreOffice Basica.

Vzdevek: Ime podprograma, kot je definirano v DLL.

ImeKnjižnice: Sistemsko ime ali ime datoteke DLL. Ta knjižnica se samodejno naloži, ko se funkcijo prvikrat uporabi.

Parameter: Seznam argumentov, ki se jih proceduri poda ob klicu. Vrsta in število parametrov je odvisno od izvajane procedure.

Vrsta: Definira podatkovno vrsto za vrednost, ki jo vrne funkcija. Ta parameter lahko izpustite, če za imenom funkcije uporabite znak za deklaracijo vrste.

Ikona opozorila

Če želite podprogramu podati parameter kot vrednost in ne sklic, morate parameter označiti s ključnim izrazom ByVal.


Primer:


Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )
Sub ExampleDeclare
Dim lValue As Long
    lValue = 5000
    MyMessageBeep( lValue )
    FreeLibrary("user32.dll" )
End Sub

Podprite nas!