Funkcija Choose

Vrne izbrano vrednost iz seznama argumentov.

Skladnja:


Choose (Indeks, Izbira1[, Izbira2, ... [,Izbira_n]])

Parametri:

Indeks: Numerični izraz, ki definira vrednost, ki bo vrnjena.

Izbira1: poljuben izraz, ki vsebuje eno od možnih izbir.

Funkcija Choose vrne vrednost iz seznama izrazov, uporabljajoč pri tem vrednost indeksa. Če je Indeks = 1, vrne funkcija prvi izraz v seznamu, če je Indeks= 2, vrne drugi izraz, in tako dalje.

Če je vrednost indeksa pod 1 ali večja kot je dolžina seznama, vrne funkcija vrednost Null.

Naslednji primer uporablja funkcijo Choose, da iz menija, ki ga sestavlja več nizov, izbere želeni niz:

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleChoose
Dim sReturn As String
    sReturn = ChooseMenu(2)
    Print sReturn
End Sub
 
Function ChooseMenu(Index As Integer)
    ChooseMenu = Choose(Indeks, "Nov", "Odpri", "Nedavni dokumenti")
End Function

Podprite nas!