Funkcija Choose

Vrne izbrano vrednost iz seznama argumentov.

Skladnja:


  Choose (Index As Integer, Expression1[, Expression2, ... [, Expression_n]]) As Variant

Vrnjena vrednost:

Spremenljivka vrste Variant. Vrednost elementa, na katerega se sklicuje parameter Indeks.

Parametri:

Indeks: poljuben številski izraz, zaokrožen na celo število. Indeks sprejema celoštevilske vrednosti (od 1 naprej), ki določajo število možnih vrnjenih izbir.

Izraz1, Izraz2, ..., Izraz_n: izrazi, ki predstavljajo vsako od možnih izbir.

Funkcija Choose vrne vrednost iz seznama izrazov, uporabljajoč pri tem vrednost indeksa. Če je Indeks = 1, vrne funkcija prvi izraz v seznamu, če je Indeks = 2, vrne drugi izraz, in tako dalje.

Če je vrednost indeksa pod 1 ali večja kot je dolžina seznama, vrne funkcija vrednost Null.

Napaka #5 nastopi, ko so parametri izpuščeni. Napaka #13 nastopi, če je Indeks enak Null.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

13 Vrsta spremenljivk se ne ujema

Primer:

Naslednji primer uporablja funkcijo Choose, da iz menija, ki ga sestavlja več nizov, izbere želeni niz:


Sub ExampleChoose
    Print ChooseMenu(2) ' "Shrani obliko"
    MsgBox Choose(index :=  -5, 9, "Basic", PI) ' Null
    MsgBox Choose(index := 3.14, 9, "Basic", PI) ' PI
End Sub
 
Function ChooseMenu(Index As Integer)
    ChooseMenu = Choose(Indeks, "Hitra oblika", "Shrani obliko", "Sistemska oblika")
End Function

Podprite nas!