Ukaz Call

Prenese nadzor nad programom na podprogram, funkcijo ali proceduro knjižnice DLL (angl. Dynamic Link Library). Ključna beseda, vrsta in število parametrov so odvisni od klicane rutine.

Skladnja:

Diagram ukaza Call


[Call] ime [(] [param :=] vrednost, ... [)]

Parametri:

Ime: ime podprograma, funkcije ali DLL, ki jo/ga želite poklicati.

param: ime parametra kot ključna beseda, ki bo podana rutini, kateri sledi njena vrednost. Ime se mora ujemati z deklaracijo rutine. Ključne besede niso obvezne in jih lahko uporabite v poljubnem zaporedju.

Vrednost: vrednost položajnega parametra. Vrsta je odvisna od klicane rutine.

note

Pri mešanju položajnih parametrov in parametrov ključnih besed se prepričajte, da položajni parametri sledijo zaporedju v deklaraciji rutine.


tip

Če funkcijo uporabljate kot izraz, je potrebno zaobjeti parametre z oklepaji. Pred klicem DLL je nujna uporaba ukaza Declare.


Primer:


Sub ExampleCall
    Dim value As String
    value = "LibreOffice"
    Call aRoutine value
    aRoutine text := value
End Sub

Sub aRoutine (text as String)
    Msgbox text
End Sub

Podprite nas!