Nadaljnji ukazi

Ukazi, ki ne pripadajo nobeni od kategorij, kot so opisane tu.

Ukaz Call

Prenese nadzor nad programom na podprogram, funkcijo ali proceduro knjižnice DLL (angl. Dynamic Link Library). Ključna beseda, vrsta in število parametrov so odvisni od klicane rutine.

Funkcija Choose

Vrne izbrano vrednost iz seznama argumentov.

Ukaz Declare

Deklarira in definira podprogram v datoteki DLL, ki ga želite izvajati v LibreOffice Basic.

Ukaz End

Konča proceduro ali blok.

Ukaz Exit

Zapusti zanko Do...Loop ali For...Next, funkcijo, lastnost ali podprogram.

Funkcija FreeLibrary

Sprosti DLL, naložene z ukazom Declare. Sproščeno DLL se spet naloži samodejno, če uporabite eno od njenih funkcij. Poglejte tudi: Declare

Ukaz Function

Funkcija je nabor kode, ki se izvede s klicem. Funkcijo običajno kliče izraz.

Funkciji lahko podate podatke, imenujejo se parametri ali argumenti. Podate lahko parameter po vrednosti ali po sklicu. Če je podan po sklicu, se spremembe parametra v funkciji pošljejo nazaj kodi, ki je funkcijo klicala.

Funkcija običajno kot rezultat vrne podatke.

Ukaz Rem

Definira, da programska vrstica predstavlja komentar.

Ukaz Stop

Stop zaustavi izvajanje programa v Basicu.

Ukaz Sub

Definira podprogram.

Funkcija Switch

Potrebuje zaporedje argumentov v obliki izraza, ki mu sledi vrednost. Funkcija Switch vrne vrednost, ki odgovarja izrazu, ki ga funkcija dobi kot parameter.

Ukaz With

Nastavi predmet kot privzeti predmet. Če ni deklarirano drugo ime za predmet, se vse lastnosti in metode od tu dalje do ukaza End With tičejo tega predmeta.

Podprite nas!