Ukaz On...GoSub; On...GoTo

Razveja izvajanje na eno od več navedenih vrstic v programski kodi, odvisno od numeričnega izraza.

Skladnja:

Skladnja ukaza On GoSub/GoTo


On izraz GoSub Oznaka1[, Oznaka2[, Oznaka3[,...]]]
On izraz GoTo Oznaka1[, Oznaka2[, Oznaka3[,...]]]

Parametri:

Izraz: poljuben numerični izraz med 0 in 255, ki odloča, na katero od navedenih vrstic bo program preskočil. Če je izraz nič, se ukaz ne izvede. Če je izraz večji od nič, potem skoči program na točko, katere zaporedna številka odgovarja izrazu (1 = prva oznaka; 2 = druga oznaka).

Oznaka: ciljna vrstica glede na strukturo GoTo ali GoSub.

Ikona opombe

Konvencije za GoTo ali GoSub pri tem veljajo.


Primer:


Sub ExampleOnGosub
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
  iVar = 2
  sVar =""
  On iVar GoSub Sub1, Sub2
  On iVar GoTo Line1, Line2
  Exit Sub
Sub1:
  sSpr =sSpr & " Iz Proc 1 v" : Return
Sub2:
  sSpr =sSpr & " Iz Proc 2 v" : Return
Line1:
  sVar =sVar & " Oznako 1" : GoTo Konec
Line2:
  sSpr =sSpr & " Oznaka 2"
Ende:
  MsgBox sVar,0,"On...GoSub"
End Sub

Podprite nas!