Ukaz GoTo

Nadaljuje izvajanje programa znotraj Sub ali Function v vrstici, ki je označena z navedeno oznako.

Skladnja:


GoTo label[:]

Parametri:

oznaka: identifikator vrstice, v kateri naj se nadaljuje izvajanje. Domet oznake je program oz. podprogram, v katerem se nahaja in kjer je sklic nanjo.

Uporabljajte ukaz GoTo, da bo LibreOffice Basic nadaljeval z izvajanjem programa na označenem mestu znotraj procedure. Mesto mora biti označeno z oznako. Če želite nastaviti oznako, ji dajte ime, in ga zaključite s podpičjem (":").

Ikona opozorila

Z ukazom GoTo ne morete skakati izven enote Sub ali Function.


Primer:


  Sub/Function
    ' blok ukazov
    GoTo Label1
  Label2:
    ' blok ukazov
    Exit Sub/Function
  Label1:
    ' blok ukazov
    GoTo Label2
  End Sub/Function

Podprite nas!