Skoki

Naslednji izrazi izvajajo skoke.

Ukaz GoSub...Return

Pokliče podprogram, katerega dostop je oznaka v podprogramu Sub ali funkciji Function. Izvaja ukaze, ki oznaki sledijo do naslednjega ukaza Return. Potem nadaljuje program z ukazom, ki sledi ukazu GoSub.

Ukaz GoTo

Nadaljuje izvajanje programa znotraj Sub ali Function v vrstici, ki je označena z navedeno oznako.

Ukaz On...GoSub; On...GoTo

Razveja izvajanje na eno od več navedenih vrstic v programski kodi, odvisno od numeričnega izraza.

Podprite nas!