Ukaz While...Wend

Ko program naleti na ukaz While, najprej preizkusi pogoj. Če pogoj ni res (False), nadaljuje program takoj za ukazom Wend. Če pa je pogoj res (True), se zanka izvaja do mesta, kjer program naleti na Wend, nakar skoči nazaj na ukaz While. Če je pogoj še vedno res (True), se zanka ponovno izvede.

Za razliko od Do...Loop ukaza, zanke While...Wend ni mogoče prekiniti z ukazom Exit. While...Wend zanke nikoli ne zapuščajte z GoTo, ker lahko pride do napake med izvajanjem.

Zanka Do...Loop je bolj prilagodljiva kot pa While...Wend..

Skladnja:

Skladnja ukaza While


  While Condition [statements] Wend

Primer:


 Sub ExampleWhileWend
   Dim stext As String
   Dim iRun As Integer
   sBesedilo ="To je kratko besedilo"
   iRun = 1
   While iRun < Len(sText)
     If Mid(sText,iRun,1 )<> " " Then Mid( sText ,iRun, 1) = Chr( 1 + Asc( Mid(sText,iRun,1 )) )
     iRun = iRun + 1
   Wend
   MsgBox sBesedilo,0,"Besedilo je kodirano"
 End Sub

Ukaza Do...Until in Do...While

Ukaz Exit

Podprite nas!