Ukaz Do...Loop

Ponavlja ukaze med ukazoma Do in Loop, dokler je pogoj resničen (je enak True), ali pa dokler se pogoj ne uresniči (postane True).

Skladnja:

Diagram ukaza Do


 Do {While | Until} condition = True
 ' Do While: blok ukazov se ponovno izvaja toliko časa, dokler je pogoj resničen oz. izpolnjen (true).
 ' Do Until: blok ukazov se ponovno izvaja toliko časa, dokler pogoj ni izpolnjen (torej ko ima pogoj vrednost false).
   statements
   [Exit Do]
   statements
 Loop

Diagram ukaza Do...Loop


 Do
   statements
   [Exit Do]
   statements
 ' Loop While: blok ukazov se ponovno izvaja toliko časa, dokler je pogoj resničen oz. izpolnjen (true).
 ' Loop Until: blok ukazov se ponovno izvaja toliko časa, dokler ni pogoj resničen oz. izpolnjen (true).
 Loop {While | Until} condition = True

Parametri:

Ukaz Do...Loop izvaja zanko toliko časa, dokler se navedeni pogoj ne uresniči (True). Pogoj za konec zanke moramo vnesti za ukazom Do oziroma za ukazom Loop. Zgornji primeri so veljavne kombinacije.

Pogoj: primerjava, numeričen izraz ali izraz Basic, katerega vrednost je True ali False.

ukazi: ukazi, ki jih želite ponavljati, dokler je ali dokler ni pogoj resničen (True).

Če želite zanko brezpogojno zapustiti, uporabite ukaz Exit Do. Ta ukaz lahko uporabite kjerkoli v ukazu Do...Loop. Pogoj lahko tudi definirate s pomočjo strukture If...Then, kot kaže tale primer:


 Do...
   statements
   If condition = True Then Exit Do
   statements
 Loop...

Primer:


Sub ExampleDoLoop
  Dim sFile As String
  Dim sPath As String
  sPath = "c:\"
  sFile = Dir$( sPath ,22)
  If sFile <> "" Then
    Do
      MsgBox sFile
      sFile = Dir$
    Loop Until sFile = ""
  End If
End Sub

Ukazi For, Select Case in While

Funkciji Iif in Switch

Podprite nas!