Funkcija IIf

Vrne enega od obeh rezultatov funkcije, v odvisno od logične vrednosti izračunanega izraza.

Skladnja:


IIf (Bool As Boolean, Variant1 As Variant, Variant2 As Variant) As Variant

Parametri:

Bool: poljuben izraz, ki ga želite izračunati. Če ima izraz vrednost True, vrne funkcija vrednost Variant1, v nasprotnem primeru pa vrednost Variant2.

Varian1, Variant2: poljubna izraza, pri čemer bo eden od njiju postal, odvisno od izpolnjenosti podanega pogoja, rezultat funkcije.

note

IIf ovrednoti tako Variant1 kot Variant2, čeprav vrne le enega od obeh. Če eden od izrazov povzroči napako, funkcija vrne napako. Primer: ne uporabite IIF, če se želite izogniti deljenju z nič.


Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


REM Vrne največjo od treh vrednosti
Function Max (A As Double, B As Double, C, As Double) As Double
    Max = IIf( A >= B, A, B)
    Max = IIf( C >= Max, C, Max)
End Function
REM Neprimerna raba funkcije IIf
Function Inverse(A As Double) As Double
    Inverse = IIf( A = 0, 0, 1/A )
End Function

Ukaza If in Select Case

Funkcija Switch

Podprite nas!