Funkcija IIf

Vrne enega od obeh rezultatov funkcije, v odvisno od logične vrednosti izračunanega izraza.

Skladnja:


IIf (Izraz, IzrazRes, IzrazNiRes)

Parametri:

Izraz:Poljuben izraz, ki ga želite izračunati. Če ima izraz vrednost Res, vrne funkcija rezultat IzrazRes, v nasprotnem primeru pa IzrazNiRes.

IzrazRes, IzrazNiRes: poljubna izraza, pri čemer bo eden od njiju postal, v odvisnosti od pogoja, , rezultat funkcije.

note

IIf ovrednoti tako ExpressionTrue kot ExpressionFalse, čeprav vrne le enega od obeh. Če eden od izrazov povzroči napako, funkcija vrne napako. Primer: ne uporabite IIF, če se želite izogniti deljenju z nič.


Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


REM Vrne največjo od treh vrednosti
Function Max (A As Double, B As Double, C, As Double) As Double
    Max = IIf( A >= B, A, B)
    Max = IIf( C >= Max, C, Max)
End Function
REM Neprimerna raba funkcije IIf
Function Inverse(A As Double) As Double
    Inverse = IIf( A = 0, 0, 1/A )
End Function

Ukaza If in Select Case

Funkcija Switch

Podprite nas!