Ukaz Select...Case

Definira enega ali več blokov ukazov, odvisno od vrednosti izraza.

Skladnja:

Skladnja ukaza Select Case


 Izraz Select Case
   Case vrednosti
    blok ukazov
 [ Case vrednosti2
    blok ukazov]
 [ Case Else
    blok ukazov]
 End Select

Parametri:

izraz: poljuben izraz, ki nadzira, če je potrebno izvesti blok ukazov, ki stojijo za posameznimi stavki Case.

vrednosti: poljubna vrednost, ki je skladna izrazu. Blok ukazov, ki se nahaja za stavkom Case, se izvede samo v primeru, da izraz ustreza vrednostim.

Primer:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "Število od 1 do 5"
    Case 6, 7, 8
      Print "Število od 6 do 8"
    Case 8 To 10
      Print "Večje od 8"
    Case Else
      Print "Izven obsega 1 do 10"
  End Select
End Sub

Podprite nas!