Ukazi za pogoje

Naslednji ukazi so zasnovani na pogojih.

Ukaz If...Then...Else

Definira enega ali več programskih blokov, za katere želite, da se izvedejo le v primeru, da je nek pogoj izpolnjen ali da je izraz enak True.

Ukaz Select...Case

Definira enega ali več blokov ukazov, odvisno od vrednosti izraza.

Funkcija IIf

Vrne enega od obeh rezultatov funkcije, v odvisno od logične vrednosti izračunanega izraza.

Podprite nas!