Nadzorovanje izvajanja programa

Naslednji ukazi kontrolirajo izvajanje programa.

Program se običajno izvaja od prve do zadnje vrstice programske kode. Lahko tudi izvajate določene procedure v programu v odvisnosti od pogojev, ali pa ponovite del programa znotraj podprograma ali funkcije. S pomočjo zank lahko ponovite dele programa tolikokrat, kot je zaželeno, ali pa toliko časa, da se določeni pogoj izpolni. Te vrste kontrolnih ukazov razvrščamo v ukaze za pogoje, zanke in za skoke.

Ukazi za pogoje

Naslednji ukazi so zasnovani na pogojih.

Zanke

Naslednji izrazi izvajajo zanke.

Skoki

Naslednji izrazi izvajajo skoke.

Nadaljnji ukazi

Ukazi, ki ne pripadajo nobeni od kategorij, kot so opisane tu.

Podprite nas!