Funkcija Hex

Vrne niz, ki predstavlja šestnajstiško vrednost števila.

Skladnja:


Hex (Število)

Vrnjena vrednost:

String

Parametri:

Število: poljuben numerični izraz, ki ga želite pretvoriti v šestnajstiško obliko.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleHex
' uporabi BasicFormulas v LibreOffice Calc
Dim a2, b2, c2 As String
  a2 = "&H3E8"
  b2 = Hex2Lng(a2)
  MsgBox b2
  c2 = Lng2Hex(b2)
  MsgBox c2
End Sub
 
Function Hex2Lng(sHex As String) As Long
' Iz 8-mestne šestnajstiške vrednosti vrne 32-bitno celo število s predznakom.
  Hex2Lng = clng( sHex )
End Function
 
Function Lng2Hex(iLong As Long) As String
' Iz 32-bitnega celega števila s predznakom izračuna 8-mestno šestnajstiško vrednost.
  Lng2Hex = "&H" & Hex( iLong )
End Function

Podprite nas!