Funkcija Sgn

Vrne celo število med -1 in 1, ki pove, ali je argument funkcije pozitiven, negativen ali nič.

Skladnja:


Sgn (Število)

Vrnjena vrednost:

Integer

Parametri:

Število: Numerični izraz, katerega predznak funkcija vrne.

Število

Vrnjena vrednost

negativen

Sgn vrne -1.

0

Sgn vrne 0.

pozitiven

Sgn vrne 1.


Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleSgn
    Print sgn(-10) ' vrne -1
    Print sgn(0) ' vrne 0
    Print sgn(10) ' vrne 1
End Sub

Podprite nas!