Funkcija Abs

Vrne absolutno vrednost numeričnega izraza.

Skladnja:


Abs (Število)

Vrnjena vrednost:

Double

Parametri:

Število: Numerični izraz, za katerega želite absolutno vrednost. Pozitivna števila, vključno z 0, vrača funkcija nespremenjene, negativne argumente pa spremeni v pozitivna števila.

Naslednji primer uporablja funkcijo Abs za izračun razlike dveh vrednosti. Ni pomembno, katero vrednost vnesete kot prvo.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleDifference
Dim siW1 As Single
Dim siW2 As Single
    siW1 = Int(InputBox("Vnesite, prosimo, prvi znesek","Vnesite vrednost"))
    siW2 = Int(InputBox("Vnesite, prosimo, drugi znesek","Vnesite vrednost"))
    Print "Razlika je "; Abs(siW1 - siW2)
End Sub

Podprite nas!