Funkcija Frac

Vrne ulomljeni del števila.

Skladnja:

Frac (Število)

Vrnjena vrednost:

Double

Parametri:

Število: poljuben veljaven številski izraz.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


    Sub ExampleFrac
      Print Frac(3,99) ' vrne vrednost 0,99
      Print Frac(0) ' vrne vrednost 0
      Print Frac(-3,14159) ' vrne vrednost -0,14159
    End Sub
  

Podprite nas!