Funkcija Fix

Vrne celi del numeričnega izraza, s tem da mu odstrani decimalke.

Skladnja:

Fix (izraz)

Vrnjena vrednost:

Double

Parametri:

Izraz: Numerični izraz, ki ga želite zaokrožiti navzdol na celo vrednost.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleFix
    Print Fix(3,14159) ' vrne 3.
    Print Fix(0) ' vrne 0.
    Print Fix(-3,14159) ' vrne -3.
End Sub

Podprite nas!